Neúspech

Séria obchodov

Séria obchodov x
Jedna z prvých lekcií, ktorú sa začínajúci trader naučí hovorí, že výsledok každého obchodu je vždy neistý. Správnou technikou, skúsenosťami a riadením obchodu dokážeme pravdepodobnosť úspechu niekoľkonásobne zvýšiť. Ani to ale nezabezpečí istotu pozitívneho výsledku.Čítať viac
Comments

Vyhýbanie sa zodpovednosti

Vyhýbanie sa zodpovednosti x
Nie je ľahké prijať zodpovednosť za svoje správanie. Predovšetkým za svoje chyby. Uznať si, že neúspech nie je spôsobený zlyhaním vonkajších podmienok, ale našou vlastnou nezodpovednosťou vyžaduje dávku pokory a sebapoznania.Čítať viac
Comments