Rozdiel medzi fundamentálnou a technickou analýzou

Rozdiel medzi fundamentálnou a technickou analýzou
S pojmami fundamentálna a technická analýza ste sa možno už stretli. Sú to dva odlišné spôsoby pohľadu na budúci vývoj ceny na
Forexe. Každý z nich má svojich zástancov aj odporcov a je na výbere každého obchodníka, ktorý spôsob si zvolí.

Fundamentálna analýza


Jej podstatou je sledovanie ekonomických správ a indikátorov tých krajín, ktorých menu chceme obchodovať. Tieto informácie využívame na predpoveď budúceho vývoja na finančnom trhu.

Ako pri každej analýze aj v prípade fundamentálnej analýzy sú najdôležitejšie dáta z ktorých vychádzame.

Medzi tie najdôležitejšie patria:

Hrubý domáci produkt (HDP) - je hlavným ukazovateľom ekonomickej aktivity danej krajiny.

Úroková miera - riadi ju centrálna banka. Zmena úrokovej miery (interest rate) má významný vplyv na pohyb ceny a je to najsilnejším nástrojom centrálnej banky. Niekedy stačia len reči o zmene úrokovej miery a na forexe to spôsobí prudké pohyby.

Miera nezamestnanosti - je znakom slabej ekonomickej situácie, ktorý má negatívny vplyv na úrokovú mieru a tým pádom aj na národnú menu.

Najdôležitejším nástrojom pri získavaní potrebných informácií na fundamentálnu analýzu sú
ekonomické správy. Na ich sledovanie slúži ekonomický kalendár, kde sú zaznačené všetky dôležité udalosti finančného sveta. Obsahuje vyhlásenia európskej centrálnej banky (ECB), americkej rezervnej banky (FED) a množstvo iných dôležitých informácií. Najdôležitejšie je vždy sledovať minimálne vyhlásenia FEDu, pretože americký dolár má vplyv na väčšinu ekonomík sveta.

Technická analýza


Sa naopak spolieha výlučne na informácie vyobrazené v grafe. Pri technickej analýze predpokladáme, že všetko dianie v krajine ako aj ekonomické výsledky sú zachytené v grafickom priebehu kurzu.
Na základe minulého vývoja ceny sa potom snažíme s určitou pravdepodobnosťou predpovedať budúci vývoj pohybov na Forexe.

Spôsobov ako obchodovať na základe technickej analýzy je obrovské množstvo. Či už sa rozhodnete na obchodovanie využívať niektorý z dostupných indikátorov, robotov alebo ako ja: price action metódu založenú na jednoduchých signáloch, vždy budete pri analýze odkázaný na dve najdôležitejšie informácie.

Trend - je jeden z najpodstatnejších údajov, ktoré trader potrebuje poznať pri technickej analýze. Či už je jeho stratégia postavená na obchodovaní v smere trendu alebo sa snaží zachytávať začiatok trendu nového, vždy musí poznať jeho smerovanie.

Suporty a rezistencie - sú druhým údajom, bez ktorého to na Forexe ďaleko nedotiahnete. Ukazujú miesta, kde je sústredené väčšie množstvo traderov. Ako je všeobecne známe a ja často spomínam, kurz sa nepohybuje náhodne ale v určitých viac-menej pravidelných formáciách. Úrovne suportov a rezistencií sú miesta, ktoré pôsobia ako takzvané “odrazové miesta”. To znamená, že tieto miesta sú na nejakú dobu ťažko prekonateľné pre cenu a tá sa od nich opakovane odrazí. Táto vlastnosť má dôležitú úlohu v technickej analýze.

Technická analýza

Záver


Nejdem tu viesť siahodlhé porovnania a úvahy nad vhodnosťou jednotlivých analýz. Cieľom bolo iba zhrnutie základných vlastností a rozdielov fundamentálnej a technickej analýzy.

Aj tí najväčší zástancovia ekonomickej analýzy musia aspoň “jedným okom” sledovať ekonomické správy. Rovnako tak trader obchodujúci na základe fundamentálnej analýzy môže využiť technickú analýzu na lepšie načasovanie vstupu do obchodu.

Na konci by som teda zhodnotil, že aj keď sa rozhodnete zamerať na technickú analýzu, treba mať aspoň približný prehľad o trhových fundamentoch. Prekvapenia vo Forexe niesu to čo dlhodobo pomáha tradingu a práve sledovanie ekonomických správ často pomôže predchádzať nečakaným prekvapeniam.

Veľa šťastia pri obchodovaní a budem rád, ak prípadné otázky alebo pripomienky napíšete do komentárov.

Predchádzajúci článok………………………………………….Ďalší článok

blog comments powered by Disqus